Βυζαντινή Μουσική

Η Βυζαντινή Μουσική είναι η μουσική της ορθόδοξης εκκλησίας. Αντικείμενο της μελέτης της είναι η ψαλμωδία και το τελετουργικό των ορθόδοξων ύμνων.

Μεταξύ άλλων οι σπουδαστές διδάσκονται και ερμηνεύουν Ύμνους του Όρθρου, Ύμνους της Θείας Λειτουργίας και του Εσπερινού, Ύμνους του ετήσιου Εορτολογίου κ.α.

Για την απόκτηση Κρατικού Πτυχίου ή Διπλώματος, οι σπουδαστές παρακολουθούν τα ακόλουθα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα:

Σολφέζ, Θεωρία της Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής, Υμνολογία, Τυπικό των εκκλησιαστικών ακολουθιών, Στοιχεία λειτουργικής, Μετρική, Πιάνο, Πρακτικό Διδασκαλείο.

 

Βρείτε μας στο Facebook