Ανώτερα Θεωρητικά

Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

Ο τομέας των Ανώτερων Θεωρητικών είναι ένας αυτοτελής τομέας σπουδών.

Ωδική: Σπουδή που αφορά τη μουσική στο σχολειό κυρίως μέσα από τα σχολικά τραγούδια.  Η σπουδή καταλήγει σε Πτυχίο.

Αρμονία: Πτυχίο εξειδικευμένο στη διδασκαλία της αρμονίας στην κλασική της μορφή.

Αντίστιξη: Πτυχίο που εξειδικεύεται στη μελέτη της αντιστικτικής τεχνικής και γραφής κατά την περίοδο της Αναγέννησης και του Μπαρόκ.  Συμπληρώνεται από το μάθημα της οργανογνωσίας.

Φούγκα: Πτυχίο μελέτης της μορφής της φούγκας κυρίως στη Μπαρόκ μορφή της. Στο μάθημα της Ανάλυσης διδάσκονται οι φούγκες του Bach ενώ υπάρχει εξειδίκευση στην κλασσική ενορχήστρωση.

Σύνθεση: Ξεδιπλώνεται η πορεία και η τεχνική της μουσικής γραφής με όλα της τα ιδιώματα, κυρίως μέσα από την ανάλυση και τη διδασκαλία του 20ου και τον 21ου αιώνα.  Κατ΄τη διάρκεια της φοίτησης συγκροτείται φάκελος πρωτότυπων έργων τα οποία υποβάλλονται στο τέλος των σπουδών για την απόκτηση διπλώματος.

 

 

Βρείτε μας στο Facebook