Ανώτερα Θεωρητικά

Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

Ο τομέας των Ανώτερων Θεωρητικών είναι ένας αυτοτελής τομέας σπουδών.

Ωδική: Σπουδή που αφορά τη μουσική στο σχολειό κυρίως μέσα από τα σχολικά τραγούδια.  Η σπουδή καταλήγει σε Πτυχίο.

Αρμονία: Πτυχίο εξειδικευμένο στη διδασκαλία της αρμονίας στην κλασική της μορφή.

Αντίστιξη: Πτυχίο που εξειδικεύεται στη μελέτη της αντιστικτικής τεχνικής και γραφής κατά την περίοδο της Αναγέννησης και του Μπαρόκ.  Συμπληρώνεται από το μάθημα της οργανογνωσίας.

Φούγκα: Πτυχίο μελέτης της μορφής της φούγκας κυρίως στη Μπαρόκ μορφή της. Στο μάθημα της Ανάλυσης διδάσκονται οι φούγκες του Bach ενώ υπάρχει εξειδίκευση στην κλασσική ενορχήστρωση.

Σύνθεση: Ξεδιπλώνεται η πορεία και η τεχνική της μουσικής γραφής με όλα της τα ιδιώματα, κυρίως μέσα από την ανάλυση και τη διδασκαλία του 20ου και τον 21ου αιώνα.  Κατ΄τη διάρκεια της φοίτησης συγκροτείται φάκελος πρωτότυπων έργων τα οποία υποβάλλονται στο τέλος των σπουδών για την απόκτηση διπλώματος.

 

 

Διδάσκουν οι συνθέτες Νίκος Ντρέλας, Χρήστος Αναστασίου και Πία Πιερράκου

 

 

Βρείτε μας στο Facebook