Ξύλινα Πνευστά

Φλογέρα, Φλάουτο, Σαξόφωνο, Όμποε, Κλαρινέτο, Φαγκότο

Τα ξύλινα πνευστά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Στα πνευστά με απλό επιστόμιο:

  • Φλογέρα
  • Φλάουτο (σε διάφορες τονικότητες)
  • Πίκολο

2. Στα πνευστά με μονή γλωττίδα:

  • Κλαρινέτο (σε διάφορες τονικότητες)
  • Μπάσο κλαρινέτο
  • Σαξόφωνο (σε διάφορες τονικότητες)

3. Στα πνευστά με διπλή γλωττίδα:

  • Όμποε
  • Αγγλικό κόρνο
  • Φαγκότο
  • Κόντρα φαγκότο

Το σαξόφωνο, αν και χάλκινο εκ κατασκευής, παρά τη μεταλλική δομή του, παίζει μαζί με τα ξύλινα πνευστά γιατί ο ήχος του παράγεται από καλάμι.

 

Βρείτε μας στο Facebook