Κρητική Λύρα

Η Κρητική μουσική και οι πρωτομάστορες

Η λύρα συναντάται αρκετούς αιώνες στο νησί της Κρήτης ως τρίχορδο τοξωτό όργανο, αχλαδόσχημο και ασυγκέραστο.

Στη διάρκεια αυτών των αιώνων υπέστη κατασκευαστικές τροποποιήσεις στο μέγεθος του και στα μέρη που το απαρτίζουν. Η σύγχρονη μορφή του οργάνου, διαμορφώθηκε μεταπολεμικά στο Ρέθυμνο από τον οργανοποιό Μανόλη Σταγάκη.

Το μάθημα της λύρας στόχο έχει:

  • Να εισαγάγει τους αρχάριους μαθητές στην τεχνική του οργάνου.
  • Να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνική σε ήδη προχωρημένους μαθητές, με παράλληλη μελέτη στην ποικιλία των προσωπικών τεχνικών των πρωτομαστόρων καλλιτεχνών της κρητικής μουσικής, μέσα από τα έργα τους.
  • Να γνωρίσουν οι μαθητές την μουσική ποικιλομορφία του νησιού από περιοχή σε περιοχή και τα μουσικά ιδιώματα που είναι συνδεδεμένα με την χορευτική και τραγουδιστική εντόπια παράδοση και συνυφασμένα με τον ψυχισμό των τοπικών κοινωνιών.
  • Να περιγράφει κατά καιρούς το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης της κρητικής
    μουσικής, ώστε να γίνεται κατανοητή η εξέλιξή της μέσα στο χώρο και χρόνο.

Διδάσκει ο Γιώργος Βλάσσης  

 

 

 

Βρείτε μας στο Facebook