ΣΙΝΤΟ – «Ταξιδεύουμε … «

Το έντυπο συνοδευτικό υλικό και το δεύτερο CD με τα τραγούδια του Σίντο 2 για παιδιά 4 ετών…