Η Κιθάρα – 2012

Τα πρώτα βήματα και μαθήματα για το πιο δημοφιλές μουσικό όργανο