Οι κλίμακες στην κιθάρα με απλή δακτυλοθεσία – 1η έκδοση (2000)